Кількість назв: 940

  Енергетичний менеджмент і аудит. І частина

  Монографія

    
  Автор Хмельнюк М.Г., Яковлева О.Ю., Остапенко О.В.
  ISBN 978-966-930-127-7
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 224
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інженерів так і серед менеджерів. Підвищений інтерес до неї замовлений новими правилами та директивами для запобігання глобальному потеплінню. У даному підручнику надана стратегія енергетичного аудиту, яка об'єднує загальний алгоритм розробки пропозицій спря-мованих на зменшення використання кожного з видів енергоносіїв і оптимізацію структури енергоспоживання. Це допоможе менеджерам з підвищення ефективності, збереження ТЕР та отримання прибутку. Звернуто увагу на необхідність перевірки нормативних документів на внесення змін. Підручник надає інформацію від ос-нов термінології, але звертає увагу на технічні прийоми і практичні заходи, методи для ефективного енергетичного менеджменту і аудиту. Підручник може бути використаний студентами вузів, що навчаються в галузі знань «Електрична інженерія», та згідно спеціальності «Ененргетичне машинобудування», а також фахівцями для теоретичного ознайомлення з основами енергетичного менеджменту та аудиту.