Кількість назв: 940

  Креативний менеджмент

  Монографія

    
  Автор Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик
  ISBN 978-966-289-022-8
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 498
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом. Видання призначене для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», а також для науковців, викладачів, аспірантів, менеджерів та фахівців-практиків з даної сфери діяльності.