Кількість назв: 940

  Маркетинг міжнародного туризму

  Монографія

    
  Автор Ларіна Я. С., Бабічева О. І., Забуранна Л. В., Антофій Н. М., Фомішин С. В., Рябчик А. В., Гальчинська Ю. М.
  ISBN 978-966-916-691-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 412
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання туристичних компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлено роль маркетингу у міжнародному туризмі, його принципи, функції та сучасні концепції маркетингу в туризмі, складові міжнародного маркетингового середовища в сфері туристичних послуг, методичні підходи до проведення маркетингових досліджень у міжнародному туризмі, сегментування та вибору зарубіжних ринків. Представлені різні підходи до формування маркетингового комплексу міжнародної туристичної компанії, її маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів в освоєнні зарубіжних ринків для споживачів міжнародних туристичних послуг. Розглянуто питання планування, фінансування та організації маркетингу, впровадження сучасних інформаційних технологій як складової маркетингової політики в міжнародному туризмі. Книга призначена для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями маркетингу туристичних послуг.