Кількість назв: 940

  Менеджмент туристичної галузі

  Монографія

    
  Автор О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова
  ISBN 978-966-916-314-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 580
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу, зорієнтованих на напрямках національного і міжнародного туризму. В матеріалах підручника комплексно висвітлено питання управлінської діяльності в організаціях сфери туризму, у тому числі на регіональному рівні (на прикладі Херсонської області). Видання відповідає освітньо-професійним програмам з менеджменту і маркетингу з урахуванням їх спеціалізацій у туристичній діяльності. Підручник складається з передмови, трьох частин: менеджменту туризму, маркетингу туризму, туристично-рекреаційна інфраструктура; списку літератури, додатків. Після кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань. Розраховано на студентів, магістрів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і фахівців з напрямків менеджменту і маркетингу у туристичній діяльності.