Кількість назв: 940

  Менеджмент у державному управлінні

  Монографія

    
  Автор В.П. Пєтков, В.М. Торяник
  ISBN 978-966-916-330-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 404
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту. Враховано новели законодавства та сучасні наукові досягнення. Навчальний посібник містить список використаних джерел нормативно-правові акти, довідкову, основну, спеціалізовану та іноземну літературу), рекомендовані для ознайомлення під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні». Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, широкого кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.