Кількість назв: 940

  Менеджмент. Практикум

  Монографія

    
  Автор К. В. Белоус, О. К Афанасьєва
  ISBN 978-966-289-136-2
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 118
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування вивчити важливі питання теорії і практики менеджменту, скласти цілісне уявлення про механізм управління підприємством, напрямки розвитку менеджменту, сформувати основи для розвитку управлінських здібностей. Особливу увагу надано питанням організації та проведення семінарських занять, виконання практичних завдань, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Менеджмент». Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Менеджмент», а також може бути використаний здобувачами вищої освіти інших галузей знань, в навчальний план яких включена дисципліна «Менеджмент».