Кількість назв: 940

  Естетика (для творчих спеціальностей)

  Навчальний посібник

    
  Автор Уварова Т. І.
  ISBN 978-966-289-329-8
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 284
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У контексті сучасних концепцій мистецької освіти перевага надається творчому розвитку особистості. Зміст посібника реалізує концепцію курсу «Естетика», який викладається студентам-бакалаврам творчих спеціальностей 022 «Дизайн», 021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» тощо. Загалом курс спрямовано на засвоєння категоріально-понятійного апарату естетики, основних підходів і методів, які склалися в різноманітних напрямах естетичної думки, основних естетичних концепцій і категорій у їх історичному розвитку, загальних принципів естетичного освоєння світу, сутності й законів творчості, природи естетичного в мистецтві, специфіки сприйняття й функціонування мистецтва, а також на формування вміння аналізувати й давати оцінку естетичним явищам та об’єктам, визначаючи їх соціальну й культурну значимість у ході художньої професійної діяльності. Доробок насамперед зорієнтовано на студентів творчих спеціальностей, однак може бути корисним студентам інших спеціальностей, викладачам гуманітарного циклу, аспірантам, науковцям, усім, хто цікавиться питаннями естетики й намагається зрозуміти складний і багатоманітний світ прекрасного.