Кількість назв: 940

  Психологія конфлікту

  Монографія

    
  Автор В.В. Зарицька
  ISBN 978-966-916-687-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 380
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У посібнику викладені теоретичні основи психології конфлікту, розкрито сутність, функції, класифікацію, структуру, характеристики складових, динаміку конфлікту, моделі поведінки особистості в конфлікті, особливості ведення переговорів у конфліктних ситуаціях, в екстремальних умовах, вплив емоційного інтелекту особистості на процес протікання і розв’язання конфліктів конструктивними засобами. З метою полегшення вивчення даної дисципліни у посібнику дається перелік контрольних запитань, проблемних запитань, можливих тем рефератів, завдання, вправи, список рекомендованої літератури до кожної теми. Посібник призначений для студентів, викладачів вищих навчальних закладів і коледжів, для широкого кола читачів.