Кількість назв: 940

  Психологія самореалізації особистості

  Монографія

    
  Автор В.В. Зарицька
  ISBN 978-966-916-843-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 242
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії представлено результати дослідження одного з актуальних психологічних феноменів – самореалізації особистості та його ролі у житті сучасної людини. Висвітлено теоретичний аналіз підходів до визначення поняття, сутності і структури самореалізації у просторі сучасної науки; обґрунтовано теоретичні і методологічні основи дослідження цього феномену; визначено характерні особливості основних складових самореалізації та шляхів його розвитку. Для психологів, педагогів, соціальних педагогів, вчителів, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.