Кількість назв: 940

  Психологія управління соціальною організацією

  Монографія

    
  Автор О.І. Гура, Т.Є. Гура
  ISBN 978-966-414-175-5, 978-966-289-066-2
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 212
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологічної теорії і практики управління розкрито особливості поведінки людей в організованих соціальних системах, визначено й охарактеризовано соціально-психологічні явища та закономірності, що зумовлюють її специфіку. Матеріал розподілено на смислові модулі, вивчення який створює умови для оволодіння майбутніми фахівцями системою професійних знань (визначається змістом основних розділів і підрозділів, питаннями для контролю та самоконтролю), вмінь та навичок практичної діяльності (забезпечується виконанням індивідуальних завдань, вправ для практичних занять, методів діагностики, матеріалами для аналізу та обговорення). Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів.