Кількість назв: 940

  Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі

  Монографія

    
  Автор В.В. Зарицька, Д.І. Шульженко, О.С. Козарик, Г.С. Фролова, О.М. Галієва, В.М. Лапа, В.О. Коваленко, В.А. Буланов, Т.А. Гришина, Н.В. Ткаченко
  ISBN 978-966-916-942-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 208
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної психології, Лабораторії експериментальної та практичної психології Класичного приватного університету з питань психології розвитку особистості у сучасному освітньому просторі. Розглянуто особливості усвідомлення власних емоцій як чинника розумної поведінки сучасного фахівця, особливості формування емоційної компетентності у системі сучасної освіти, емоційний інтелект як чинник розвитку особистості у системі освіти, психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів, особливості психології аутичної дитини, особливості формування комунікативної толерантності в умовах інклюзивної освіти; сутність розумових технологій у системі професійної підготовки майбутніх викладачів психології; технології розвитку особистості засобами освітнього процесу; особливості формування нової інформаційної культури особистості та вплив інформаційних технологій на всі сфери її життєдіяльності; психологічні складові салютогенетичної спрямованості та її формування у особистості в період розвитку; соціально-психологічні чинники лідерських властивостей студентів із сільської місцевості. Для студентів, викладачів, аспірантів та докторантів вищих навчальних закладів та практичних психологів.