Кількість назв: 940

  Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу

  Монографія

    
  Автор Шевряков М.В., Повстяний М.В., Яковенко Б.В., Попович Т.А.
  ISBN 978-966-2393-97-2
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 404
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник включає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу. Розглядається закон діючих мас та його застосування до процесів в аналітичній хімії, роль буферних систем в аналізі, будова та застосування в аналітичній практиці комплексних сполук. Кількісний аналіз представлений гравіметрією, хімічними титриметричними методами аналізу. Серед фізико-хімічних методів розглядаються теоретичні основи оптичних, електрохімічних, хроматографічних методів аналізу. У посібнику до кожного розділу наводяться запитання до самоперевірки знань студентів, контрольні запитання, контрольні розрахункові задачі та приклади розв’язування окремих типів задач. Для студентів вищих навчальних закладів.