Кількість назв: 940

  Технологія напилення покриттів (англ. мовою)

  Монографія

    
  Автор Дубовий О.М., Степанчук А.М.
  ISBN 978-617-7472-09-3
  Видавець Торубара В.В.
  Рік випуску 2017
  Сторінки 160
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Підручник розглядає процеси газотермічного і вакуумного конденсаційного напилення покриттів. Він охоплює загальні питання технології та основні організаційно-технологічні проблеми розробки виробництва напилених покриттів. Детально розглянуто матеріали для обприскування, технологічні параметри та їх вплив на якість покриттів. Також наведено приклади математичного моделювання та комп'ютерної оптимізації процесів нанесення покриття. Надано схеми та описано принципи побудови основних типів технологічного обладнання. Окрім того, представлено наукові аспекти та проблеми розвитку напилення покриттів. Підручник призначений для студентів спеціальності “Матеріалознавство” і може бути корисним для інженерів, які займаються розробкою та застосуванням напилених покриттів.