Кількість назв: 965

  Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін

  Монографія

    
  Автор Домарацький Є. О., Базалій В. В., Бойко М. О., Пічура В. І.
  ISBN 978-966-289-172-0
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 334
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії висвітлено науково-практичні аспекти технології вирощування зернових культур в зоні Степу за умов змін клімату на прикладі пшениці озимої і сорго зернового. Відображено комплексне дослідження наукових та практичних засад формування продуктивності, особливостей росту і розвитку, адаптивних властивостей та конкурентоздатності рослин сучасних сортів пшениці озимої і гібридів зернового сорго, агробіологічне обґрунтування та розробка на цій основі оптимальних параметрів площі живлення рослин за різних строків сівби культур з подальшою інтенсифікацією виробництва товарного зерна і підвищенням ефективності функціонування зернового підкомплексу регіону. Запропонований агротехнологічний комплекс забезпечує раціональне використання ґрунтово-кліматичного потенціалу регіону, оптимізацію витрат усіх видів агроресурсів, отримання високих економічних показників і збереження навколишнього середовища. Монографія розрахована для наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також фахівців аграрної галузі, які займаються вирощуванням зернових культур, вирішенням проблем селекції, насінництва, агротехнологій, економіки та екології. Монографія підготовлена в рамках виконання досліджень за фінансування МОН України наукової розробки «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро» (№ державної реєстрації 0117U006765) – 2017–2020 рр.