Кількість назв: 963

  Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України

  Навчально-методичний посібник

    
  Автор за ред. чл.-кор. НААН Вожегової Р. А.
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 254
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Науково-технологічне забезпечення розвитку розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України підготовлено на основі узагальнення багаторічних досліджень вчених Національної академії аграрних наук з метою впровадження у виробництво стратегічних напрямів розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях залежно від спеціалізації сільськогосподарських підприємств, спрямованих на одержання не лише високої прибутковості й рентабельності виробництва, але й на захист ґрунтів від деградації та опустелювання, раціональне використання зрошувальної води, біологізацію технологій вирощування сільськогосподарських культур та відновлення й збереження екологічної стійкості агроекосистем у зоні зрошення. Видання призначено для фахівців сільськогосподарських підприємств, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.