Кількість назв: 965

  Українська мова як іноземна (анотування та реферування наукових текстів, монологічне висловлювання)

  Практикум

    
  Автор Занько О. В., Трюхан О. А.
  ISBN 978-966-992-122-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 92
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Пропонований практикум побудований згідно з Загальноосвітнім стандартом з української мови як іноземної (рівень С1) та Комплексом програм з української мови як іноземної, які розроблено відповідно до різних рівнів володіння європейськими мовами: А1 – Початковий рівень; А2 – Базовий рівень; В1 – І Середній рівень; В2 – ІІ Середній рівень; С1 – Професійний рівень з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Практикум складений з метою організації навчального процесу з вивчення української мови іноземними студентами-правниками, а також для студентів-журналістів, соціологів, політологів на виконання п.2 Наказу Міністерства освіти і науки України №997 від 18 серпня 2016 року. Складається практикум зі змісту програми, планів практичних занять, завдань для самостійної роботи, контрольних завдань для перевірки знань, списку пропонованої літератури. Практикум призначений для студентів-іноземців, які вчаться у закладах вищої освіти, зокрема для дистанційного навчання.