Кількість назв: 940

  Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність

  Підручник

    
  Автор Забарна Е. М., Козакова О. М., Задорожнюк Н. О., Волкова Н. І., Чередниченко В. А., Щьокіна Є. Ю., Черепанова Н. О.
  ISBN 978-966-289-389-2
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 412
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У підручнику висвітлено діалектику формування економічної думки – зародження та основні етапи становлення економічної теорії як наукового знання. Визначено зміст матеріального виробництва та специфіку його організації. Представлено змістовне наповнення відносин власності та показано їх еволюцію. Показано становлення системи товарної організації виробництва. Визначено ключові похідні функції грошей; поняття та види інфляції і відповідні заходи антиінфляційної політики. Досліджено основи підприємництва в сучасних умовах господарювання. Проведено аналіз та запропоновано сучасні підходи до розуміння факторів виробництва та відповідних їм факторних доходів. Представлено основні макроекономічні проблеми економічної теорії та визначено місце та важелі державного регулювання ринкової економіки. Виявлено тенденції розвитку національної економіки в умовах міжнародної інтеграції та глобалізації економічних систем. Підручник може бути рекомендований до використання здобувачам вищої освіти всіх рівнів навчання за будь-якою освітньо-професійною програмою; науковцям, фахівцям в економічній та управлінській сферах; викладачам.