Кількість назв: 940

  Управлінський облік. Збірник задач

  Навчальний посібник

    
  Автор Горовий Д. А., Давидюк Т. В., Кравченко С. М., Манойленко О. В.
  ISBN 978-966-916-549-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 400
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Теми 2, 5 підготовлено Д.А. Горовим, теми 1, 3, 4, 6, 7, 11 підготовлено Т.В. Давидюк, теми 10, 13 підготовлено С.М. Кравченком, теми 8, 9, 12 підготовлено О.В. Манойленком. Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Управлінський облік» і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи. Частина вправ, наведених у практикумі, має на меті закріпити знання студентів, отримані ними в процесі вивчення основ бухгалтерського обліку та фінансового обліку. Решта мають суто управлінську спрямованість: формують у студента вміння виробляти рішення самостійно, або ж обирати між альтернативними рішеннями правильне. Навчальний посібник містить методичні рекомендації до вивчення кожної теми, запитання та завдання для практичних занять та самостійної роботи, приклади вирішення типових завдань, а також тести для самоперевірки, наскрізне індивідуальне навчально-дослідне завдання, що допоможе студентам якісно опанувати матеріал дисципліни та перевірити отримані знання як під наглядом викладача, так і самостійно. Навчальний посібник розрахований передусім на студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, що згідно з навчальними планами вивчають дисципліну «Управлінський облік». Однак автори сподіваються, що він буде корисним всім зацікавленим у вивченні сучасної мови бізнесу.