Кількість назв: 965

  Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика

  Навчальний посібник

    
  Автор Булгакова О. С., Зосімов В. В., Поздєєв В. О.
  ISBN 978-966-289-364-9
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 356
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів спеціальностей галузі знань 12 Інформаційні технології та спеціальності 113 Прикладна математика, який орієнтований на студентів підготовки ступеня бакалавр. В навчальному посібнику розглянуто моделі і методи, які застосовуються в системах штучного інтелекту. Значну увагу приділено питанням проектування систем штучного інтелекту, розгляду основних напрямів розвитку інтелектуальних систем. Всі головні положення підручника розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами. В навчальному посібнику викладено основний курс лекцій, практичні заняття з курсу, лабораторні роботи та завдання для самостійної роботи.