Кількість назв: 940

  Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції

  Монографія

    
  Автор Самойленко О. І.
  ISBN 978-966-992-046-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 236
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії здійснюється оновлений підхід до психології мистецтва як музикознавчої дисципліни, визначаються її методологічні засади, предметний та категоріальний зміст, основні проблемні напрями. Пропонується авторська концепція психології мистецтва як галузі сучасного гуманітарного знання, музикознавчої епістемології як метатеоретичного рівня психології мистецтва, що висвітлює питання музичного мислення, музичної свідомості та її мовної організації, іманентних чинників музичного логосу. Дослідження призначене для широкого освітньо-наукового кола гуманітаріїв, водночас найбільше спрямоване до музикознавців та психологів, які розвивають міждисциплінарні зв’язки та є причетними до проблематики людинознавства.