Кількість назв: 965

  Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур на рисових зрошувальних системах півдня України

  Монографія

    
  Автор Вожегов С. Г., Уманський О. М., Вожегова Р. А., Коковіхін С. В.
  ISBN 978-966-289-285-7
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 344
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії висвітлені теоретичні, науково-методичні, технологічні, організаційно-економічні, біоенергетичні та екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах в умовах Південного Степу України. Запропонований авторами агротехнологічний комплекс виробництва рису та інших культур забезпечує раціональне використання ґрунтово-кліматичного потенціалу агросфери, оптимізацію витрат природних та антропогенних ресурсів, отримання високих економічних показників та зниження екологічного тиску на довкілля. Для фахівців, які займаються вирощуванням рису та інших культур рисових сівозмін, вирішенням проблем зрошуваних меліорацій, селекції, насінництва, економіки, екології, викладачів вузів, аспірантів та студентів.