Кількість назв: 965

  Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення

  Монографія

    
  Автор Домарацький Є. О., Добровольський А. В., Базалій В. В., Пічура В. І., Домарацький О. О.
  ISBN 978-966-289-322-9
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 160
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії висвітлено науково-практичні аспекти оптимізації живлення соняшнику за рахунок застосування еколого-безпечних комбінованих препаратів багатофункціональної дії при вирощуванні культури в зоні Степу України. Вперше для умов Південного Степу розроблено агробіологічне обґрунтування комплексного застосування в технології вирощування соняшника мінеральних добрив і сучасних мультифункціональних рістрегулюючих препаратів, котре в жорстких за гідротермічним коефіцієнтом кліматичних умовах забезпечує отримання стабільних урожаїв товарного насіння з високими якісними показникам. Монографія розрахована для наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також фахівців аграрної галузі, які займаються вирощуванням соняшника, вирішенням проблем його насінництва, агротехнологій, економіки та екології сільськогосподарського виробництва. Монографія підготовлена в рамках виконання досліджень за фінансування МОН України наукової розробки «Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах Півдня України» (№ державної реєстрації 0119U100067) – 2019–2021 рр.