Кількість назв: 965

  Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі

  Монографія

    
  Автор Зарицька В. В., Шульженко Д. І., Козарик О. С., Фролова Г. С., Галієва О. М., Лапа В. М., Коваленко В. О., Буланов В. А., Гришина Т. А., Ткаченко Н. В.
  ISBN 978-966-916-942-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 208
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної психології, Лабораторії експериментальної та практичної психології Класичного приватного університету з питань психології розвитку особистості у сучасному освітньому просторі. Розглянуто особливості усвідомлення власних емоцій як чинника розумної поведінки сучасного фахівця, особливості формування емоційної компетентності у системі сучасної освіти, емоційний інтелект як чинник розвитку особистості у системі освіти, психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів, особливості психології аутичної дитини, особливості формування комунікативної толерантності в умовах інклюзивної освіти; сутність розумових технологій у системі професійної підготовки майбутніх викладачів психології; технології розвитку особистості засобами освітнього процесу; особливості формування нової інформаційної культури особистості та вплив інформаційних технологій на всі сфери її життєдіяльності; психологічні складові салютогенетичної спрямованості та її формування у особистості в період розвитку; соціально-психологічні чинники лідерських властивостей студентів із сільської місцевості. Для студентів, викладачів, аспірантів та докторантів вищих навчальних закладів та практичних психологів.