Кількість назв: 965

  Формування здатності до самореалізації

    
  Автор Зарицька В. В.
  ISBN 978-966-916-807-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 32
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Формування у молоді здатності до самореалізації є одним із важливих завдань сучасної школи. Для його виконання має бути створена цілеспрямована система роботи. Виходячи з цього, шкільним психологам пропонується один із варіантів такої системи. Вона містить характеристику ключових компетенцій які є основою для самореалізації особистості та психологічні механізми їх формування особистістю. Основними компетенціями виділено наступні: самоусвідомлення себе як особистості, самоактуалізація особистості, самовизначення як невід’ємна умова самореалізації особистості, самопрезентація як перший досвід самореалізації особистості. Автор пропонує орієнтовну організаційну структуру процесу самореалізації старшокласника та особливості психолого-педагогічної підтримки і допомоги.