Кількість назв: 965

  Концептуальні основи інституційного забезпечення адаптації осіб з інвалідністю

  Монографія

    
  Автор Казарян Г. Г.
  ISBN 978-966-916-761-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 308
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії висвітлюються сучасні проблеми соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю та її інституційне забезпечення. Обґрунтована структура функціональної моделі інституційного забезпечення системи соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю ключовими концептуальними компонентами якої визначено: підвищення рівня якості життя осіб з інвалідністю (медичне, страхове та освітнє забезпечення); орієнтація на фахову підготовку та перепідготовку осіб з інвалідністю з метою підвищення рівня їх зайнятості та конкурентоспроможності на ринку праці; сприяння участі осіб з інвалідністю в соціально-економічному житті суспільства; активізація розвитку міжнародного співробітництва громадських та професійних об’єднань інвалідів. Визнaчeнi пропозицiї щодо формування та реалізації концептуальної моделі державно-приватного партнерства у контексті удосконалення системи інституційного соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Узагальнено пріоритетні напрямки формування раціональної регуляторної політики щодо осіб з інвалідністю, яка має ґрунтуватися на засадах соціально-економічного забезпечення та реабілітації, де провідна мета забезпеченість та розширення можливостей особи з інвалідністю, здатність бути адекватним до нових умов, керувати своїм життям. Визначена структура стратегії соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю та механізми її реалізації. Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення в сфері формування стратегії соціального захисту інвалідів, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів економічних вузів.