Кількість назв: 940

  Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля

  Навчальний посібник

    
  Автор Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В.
  ISBN 978-966-916-515-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 348
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об’єкт географічної науки, а довкілля як її прикладний і конструктивний інваріант. Обговорюється сучасна трансформація предметної області географії, за якої земну оболонку представляють як цілісну соціоприродну геосферу. Такий підхід протистоїть поширеним у вітчизняній географічній науці трактуванням географічної оболонки як суто природного об’єкту та традиційному поділові земної оболонки за її компонентами на дві частини – природно – географічну та суспільно – географічну з вкрай обмеженим переліком наукових напрямів і учбових дисциплін, що вивчають оболонку Землі як системну соціо-природну цілісність. Пропонований курс має пошуковий і постановочний характер і потребує послідовного його розроблення та введення у програми та учбові плани підготовки університетських географів.