Кількість назв: 940

  Екологічний менеджмент та аудит

  Навчальний посібник

    
  Автор Галушкіна Т. П., Грановська Л. М.
  ISBN 978-966-2393-94-1
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 456
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» для підготовки фахівців з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В навчальному посібнику увага приділяється теоретичним і практичним питанням з запровадження екологічного менеджменту та аудиту на підприємствах господарсько-виробничого комплексу України, а також проаналізоване існуюче законодавчо-нормативне забезпечення цього процесу. Посібник містить контрольні запитання для перевірки знань та список рекомендованої літератури для кожної теми дисципліни. Призначений для підготовки і перепідготовки фахівців екологічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та державних службовців.