Кількість назв: 965

  «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку

  Монографія

    
  Автор Бондар О. І., Галушкіна Т. П., Унгурян П. Я.
  ISBN 978-966-289-279-6
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 238
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідеології «зеленої» економіки відповідно до сучасних глобальних та національних викликів. Запропоновано доктринальні положення, стратегічні вектори та управлінські інструменти забезпечення імплементації моделі зеленого зростання в контексті європейських вимог у форматі трансформації регіональної та місцевої політики. Для науковців, фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері національної економіки, державного та регіонального управління, природно-ресурсного менеджменту.