Кількість назв: 940

  Управління збалансованим економічним розвитком територій: стратегії, механізми, інструменти

  Монографія

    
  Автор Бабенко К. Є.
  ISBN 978-966-992-187-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 302
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії викладені матеріали авторських досліджень управління збалансованим економічним розвитком територій України, особливості застосування стратегічних інструментів. Розроблено методичне забезпечення визначення рівня збалансованого економічного розвитку територій шляхом побудови матриці впливу інтегральних показників Запропонована семантична модель стратегічного управління збалансованим економічним розвитком територій. Обґрунтовано з позиції кваліметричного підходу модель оцінювання рівня реалізації стратегії економічного розвитку територій, яка слугує дієвим методичним підґрунтям механізму моніторингу виконання стратегії економічного розвитку територій. Результати досліджень носять теоретико-методологічний, практичний та рекомендаційний характер та можуть бути корисними для теоретиків та практиків у сфері державного управління, що займаються питаннями соціально-економічного розвитку регіонів.