Кількість назв: 940

  Управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища

  Монографія

    
  Автор Кононова І. В.
  ISBN 978-966-916-866-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 392
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії порушено проблему уточнення категоріального апарату управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища. Доведено, що комплексні наукові проблеми управління розвитком національної економіки як соціально-економічної системи потребують подальшого дослідження. Розроблено атрибутивну модель розвитку національної економіки як соціально-економічної системи. Обґрунтовано методологічні засади ідентифікації рівня, характеру та стійкості розвитку національної економіки. Запропоновано концептуальні основи управління розвитком національної економіки та методологію вибору драйверу управління розвитком національної економіки для підвищення її адаптивності до впливу зовнішнього середовища. Рекомендовано для науковців і викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також спеціалістів органів державного управління та керівників великих компаній, організацій, підприємств.