Кількість назв: 940

  Кластерна форма територіально-виробничої організації

  Монографія

    
  Автор Захарченко В. І., Осипов В. М., Паларієв О. А.
  ISBN 978-9934-588-09-9
  Видавець Видавництво “Baltija Publishing”
  Рік випуску 2020
  Сторінки 376
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії системно викладені результати роботи над новою методологією дослідження сучасних процесів розвитку регіональної економічної системи, яка виникла замість централізованої економіки. Нова методологія, відповідно до задуму авторів, включає розвиток кластерного підходу в межах відтворювального процесу в Українському Причорномор’ї, сучасне бачення стратегічного планування, інстітуціональні умови і механізми процесів довгострокового розвитку, формування пакету економічних проектів у регіонах України, підвищення ролі держави в переході до інноваційно-інвестиційної економіки в регіонах України; досліджуються пріоритетні моделі кластерізації, які відображають можливі підходи до створення кластерів, обґрунтовуються передумови підвищення конкурентоспроможності, проводиться співставлення різних моделей кластерізації. Робота адресована та може бути корисною широкому колу читачів як для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічного напрямку науки і освіти, так і для фахівців-практиків, що опікуються проблемами менеджменту поведінки економічних систем, державного і регіонального управління розвитком.