Кількість назв: 940

  Макроекономіка

  Підручник

    
  Автор Козакова О. М., Забарна Е. М.
  ISBN 978-966-289-243-7
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 428
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних проблем та охоплює всі теми навчальної програми. Підручник виконано у двох частинах: теоретичний курс і практикум-тренінг. В першій частині в систематизованому, логічному порядку розкриваються теоретичні аспекти основних макроекономічних проблем і сучасні методи їх наукового аналізу. Теоретичні положення ілюструються схемами, графіками, рисунками, таблицями. Надаються основні інформаційні джерела. Друга частина містить основні поняття і терміни, завдання для самоконтролю, питання для самостійного опрацювання у формі рефератів (доповідей), тести та задачі (завдання). Підручник містить відповіді на запропоновані тести та розв’язання задач і відповіді на них. Такий формат і зміст підручника має сприяти ефективному опануванню макроекономіки в контексті сучасних вимог до зміст у і якості вищої освіти. Підручник може бути рекомендований студентам економічних спеціальностей та викладачам вищих навчальних закладів, науковим та практичним працівникам.