Кількість назв: 940

  Національна економіка: теорія, методологія та сучасні тенденції трансформації

  Монографія

    
  Автор Кухарська Н. О., Забарна Е. М., Задорожнюк Н. О.
  ISBN 978-966-289-388-5
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 288
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  В монографії досліджено специфіку, тенденції та розвиток національної економіки: її структуру, базисні інститути та функціонування її інфраструктури. Визначено зміст та основні напрямки підвищення суспільного добробуту населення в умовах формування соціально-орієнованої економіки. Представлено сутність та методи державного управління національною економікою на принципах демократії, економічної свободи та формування основ економічного порядку. Показано специфіку функціонування національної економіки в умовах трансформації механізму господарювання. Проаналізовано сутність, моделі та джерела економічного зростання ринкової економіки, визначено шляхи підвищення її конкурентоспроможності. Досліджено специфіку участі України в міжнародних інвестиційних процесах, обґрунтовано шляхи активізації інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. Визначено тенденції розвитку національної економіки в умовах глобалізації, в т. ч. місце Індустрії 4.0 на сучасному етапі, значення інформаційно-комунікаційних технологій та перспективи діджіталізації для економіки України. Рекомендується науковцям, економістам, керівникам державних, регіональних і місцевих органів управління, студентам, аспірантам і викладачам економічних ВУЗів, економістам-практикам, що займаються проблемами національної економіки.