Кількість назв: 940

  Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування

  Навчальний посібник

    
  Автор Третяк А. М., Другак В. М.
  ISBN 978-966-289-014-3
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 256
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі досліджень авторів викладені теоретико-методологічні та методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології землекористування, організації робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту нормативних документів. Розкривається зміст і методика розробки концепцій і галузевих програм створення єдиної системи нормативно-правових актів у сфері землеустрою як організаційно-правової бази екологізації землекористування, системи стандартизації та нормування у сфері охорони земель. Розглянуто міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та галузеві системи стандартів, система стандартів із захисту довкілля, система стандартів та нормативів у сфері екології землекористування, система стандартів з безпеки праці на підприємствах. Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних, екологічних
  факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі використання та охорони земель та природокористування.