Кількість назв: 965

  Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах

  Монографія

    
  Автор Гоменюк С. І., Чопоров С. В., Аль-Атамнех Б. Г.
  ISBN 978-966-916-714-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 112
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена математичному моделюванню описаних функціонально двовимірних і тривимірних геометричних областей складної форми у паралельних комп’ютерних системах. Запропоновані нові паралельні алгоритми для формалізації, побудови дискретних моделей та візуалізації геометричних областей. Описуються запропонована проблемно-орієнтована мова, шо дозволяє моделювати геометричні області в паралельних системах, а також нові паралельні методи для обчислення значення неявної функції, що відповідає вихідній геометричних області. Наведено алгоритми генерації воксельних моделей для візуалізації функціонально заданих геометричних об’єктів. Для наукових та інженерно-технічних співробітників, спеціалістів в області механіки, чисельних методів і програмного забезпечення, викладачів, аспірантів і студентів університетів.