Кількість назв: 965

  Повстанський рух селян Київщини в українському державотворенні 1917–1921 років

  Монографія

    
  Автор Рябов О. А.
  ISBN 978-966-916-870-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 232
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії на основі аналізу й узагальнення правових та історичних джерел вперше комплексно досліджено селянський повстанський рух в українському державотворенні 1917 – 1921 років на теренах Київської губернії. Вперше всебічно розкрито становлення і розвиток селянського повстанського руху Київщини в роки Української революції 1917–1921 рр., його соціально-економічні та національно-державницькі чинники, розкрито організаційно-правові основи збройного спротиву селян-повстанців. Зокрема, простежено, що характерними чинниками селянського повстанського руху в 1917–1921 роках були боротьба за землю і національне визволення. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та для всіх тих, хто цікавиться історією державно-правового розвитку України.