Кількість назв: 940

  Когнітивно-графічний аналіз ієрархічних базисів скінченних елементів

  Монографія

    
  Автор Хомченко А.Н., Литвиненко О.І., Астіоненко І.О.
  ISBN 978-966-289-272-7
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 260
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена задачі конструювання багатопараметричних інтерполяційних поліномів з кількістю степенів вільності, яка регулюється. Ця задача є яскравим прикладом м’якого математичного моделювання та розв’язується за допомогою методів когнітивної графіки. Серендипові скінченні елементи – це невичерпне джерело першокласного освітнього матеріалу для викладачів, студентів та аспірантів. Слід відзначити, що це перша україномовна книга на цю тему.