Кількість назв: 940

  Практикум з вищої математики. Частина 2

  Монографія

    
  Автор Бардачов Ю.М., Крючковський В.В., Матвієнко А.М., Цибуленко О.В., Моісеєнко С.В., Тулученко Г.Я., Чуйко Н.М., Білоус Л.Я.
  ISBN 978-966-289-010-5
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 416
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Друга частина посібника включає такі розділи курсу вищої математики: диференціальне числення функції кількох змінних, кратні та криволінійні інтеграли, теорія ймовірностей, елементи математичної статистики, ряд та інтеграл Фур’є, елементи теорії рівнянь математичної фізики, елементи теорії функції комплексної змінної, операційне числення, елементи математичного програмування. Всі розділи містять завдання для самостійного розв’язання в необхідній кількості для виконання кожним студентом окремого варіанта. В навчальному посібнику наведено необхідний для самостійного розв’язання теоретичний матеріал та типові задачі з докладними розв’язаннями. Даний навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних
  навчальних закладів.