Кількість назв: 940

  Менеджмент та адміністративне управління

  Монографія

    
  Автор О.А. Мартинюк, Н.І. Серебряннікова
  ISBN 978-966-916-226-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 537
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння дисциплін з менеджмент та адміністративного управління. На основі поєднання класичного підходу наукового обґрунтування матеріалу та використання нового формату абстрактної візуалізації, матеріал підручника набуває нового змісту та сприяє кращому розумінню та засвоєнню складного теоретичного матеріалу, розширює світогляд та розвиває когнітивний апарат мислення. Навчальний посібник сформовано у вигляді графічних мікроновел які починаються із тематичної притчі яка створює певний емоційний настрій, продовжуються сучасним науковим контентом із художньою візуалізацією теоретичного матеріалу, закінчується переліком питань для самоконтролю та творчим-кейсом завданням, кожна тема обов’язково містить не тільки перелік рекомендованих і використаних джерел а також перелік авторів та посилання на сайти художників, роботи яких були використанні для ілюстрацій певної теми. Тематично навчальний посібник структурований на дві частини: управлінська діяльність організації, та публічна діяльність організації, які містять чотири розділи. Перша частина містить два тематичних розділи: організаційне проектування діяльності; техніка управління діяльністю організації. Друга частина містить два розділи: комунікативна діяльність організації; психологічні інструменти управління. Навчальний посібник буде корисним для студентів вищих та середніх навчальних закладів, для фахівців та власників різних сфер бізнесу, керівників органів влади, науковців, викладачів, аспірантів і пересічних громадян які цікавляться питаннями проектування та управління організацією, комунікативними технологіями діяльності, психологічними аспектами управляння та процесами сучасного документообігу.