Кількість назв: 940

  Основи менеджменту та маркетингу в медицині

  Монографія

    
  Автор В. Г. Шутурмінський, Н. Л. Кусик, О. В. Рудінська
  ISBN 978-966-992-151-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 176
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Розглянуто основні поняття менеджменту як науково-обґрунтованого процесу управління в медицині, зокрема в закладах державної та приватної форм власності. Акцент зроблено на завдання та функції менеджера системи охорони здоров’я в сучасних економічних умовах. Розглянуто основи оплати праці медичних працівників і поняття мотиваційного механізму управління медичним персоналом. Розглянуто сутність фінансово-економічних відносин в медицині, фінансове середовище та основні моделі фінансування медицини. Наведено основи маркетингу, аналіз ринкових можливостей, маркетинговий підхід до управління в медицині. Розглянуто основні поняття ціноутворення в медицині. Акцент зроблено на загальній структурі ціни медичної послуги. Представлено клінічний маркетинг в стоматологічному приватному закладі. Розглянуто особливості маркетингу у фармацевтичній галузі. Навчальний посібник розроблено в ілюстративній формі, що дозволить активно застосовувати матеріал в процесі дуальної освіти та дистанційного навчання. Для студентів та викладачів медичних спеціальностей закладів вищої освіти. Викладений матеріал може бути корисним для широкого кола читачів, зацікавлених комплексом менеджменту та маркетингу в сфері медицини.