Кількість назв: 940

  Управлінська деонтологія

  Монографія

    
  Автор Л. В. Задорожна-Княгницька
  ISBN 978-966-289-373-1
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 248
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику розглядається зміст навчального курсу «Управлінська деонтологія», висвітлюється історія становлення та розвитку деонтологічного знання у сфері управління освітою в Україні, подається сучасне трактування проблематики, що розглядається. Пропонуються типові форми освітньої діяльності, що сприяють успішному засвоєнню теоретичного матеріалу. Видання побудоване за вимогами кредитно-модульної системи організації навчання й адресоване викладачам та здобувачам вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління закладом освіти).