Кількість назв: 940

  Історія педагогіки

  Монографія

    
  Автор Л. В. Задорожна-Княгницька
  ISBN 978-966-289-376-2
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 364
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику розглядається розвиток школи й освіти, діяльність та творча спадщина визначних представників вітчизняної педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця XX століття. Викладено інформативний матеріал за темами змістових модулів, зміст самостійної роботи, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо вивчення матеріалу курсу. Навчальне видання побудоване за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчання й адресоване викладачам та студентам педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.