Кількість назв: 940

  Загальні основи педагогіки

  Монографія

    
  Автор Л. В. Задорожна-Княгницька, І. Б. Тимофєєва
  ISBN 978-966-289-402-8
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 192
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику представлено змістові модулі навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки». Зміст посібника відображає вимоги до вчителя початкової школи та особливості його професійної діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Посібник містить методичне забезпечення: програму навчальної дисципліни; курс лекцій, зміст семінарсько-практичних занять; завдання для самостійної та індивідуальної роботи; тематику рефератів та методичні рекомендації щодо їх написання; питання для самоконтролю та підсумкового контролю, короткий термінологічний словник. Навчальне видання стане в нагоді здобувачам вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта та викладачам університетів, які здійснюють професійну підготовку фахівців за цією спеціальністю.