Кількість назв: 940

  Психологія комунікативної толерантності в умовах інклюзивного навчання

  Монографія

    
  Автор В. В. Зарицька, В. М. Лапа
  ISBN 978-966-916-925-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 210
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія містить теоретичне обґрунтування та результати емпіричного дослідження комунікативної толерантності учнів старших класів в умовах інклюзивного навчання. Теоретично обґрунтовано й емпірично підтверджено доцільність розгляду психологічної структури комунікативної толерантності старшокласників через характеристику її поведінкового, когнітивного, емоційного і регуляційного компонентів. Для психологів, педагогів, соціальних педагогів, вчителів, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.