Кількість назв: 965

  Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

  Монографія

    
  Автор А.Ю. Нашинець-Наумова
  ISBN 978-966-916-391-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 386
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зокрема. Може бути корисною під час викладання й вивчення у вищих навчальних закладах навчальних дисциплін «Інформаційне право», «Правовий режим інформації з обмеженим доступом», «Міжнародне інформаційне право» та низки інших, що пов’язані з правовим регулюванням суспільних відносин щодо інформації.