Кількість назв: 965

  Інформаційне забезпечення розслідування злочинів

  Монографія

    
  Автор за ред. В. В. Тіщенко, О. П. Ващук, Д. В. Ніконович
  ISBN 978-966-916-935-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 148
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  VII Міжнародний круглій стіл «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» присвячено вивченню сучасного стану наукових розробок інформаційного забезпечення розслідування злочинів та їх впровадженню в теорію і практику криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та експертології з метою інформаційного забезпечення попередження, виявлення, розслідування та розкриття злочинів. Матеріали містять праці науковців з найактуальніших теоретичних і практичних проблем криміналістики, кримінального процесу, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності. Збірник розрахований на аудиторію наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, слухачів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків, які цікавляться проблемами криміналістики, кримінального процесу, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності.