Кількість назв: 940

  Історія держави та права України

  Монографія

    
  Автор Є.С. Дурнов, Ю.В. Кривицький, Ю.В. Сокур
  ISBN 978-966-916-638-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 192
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване видання стане корисним здобувачам вищої освіти за спеціальністю «Право» при підготовці до семінарських, практичних занять та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Історія держави та права України». Видання розраховане для викладачів, аспірантів, слухачів, студентів, курсантів, а також усіх хто цікавиться історією державотворення України.