Кількість назв: 965

  Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні

  Монографія

    
  Автор Гловюк І.В., Лукашкіна Т.В., Стоянов М.М., Малахова О.В.
  ISBN 978-966-992-082-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 364
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні». Компендіум містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.