Кількість назв: 965

  Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування

  Монографія

    
  Автор Р. С. Мельник
  ISBN 978-966-916-893-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 212
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адміністративного процесу (адміністративного судочинства). Читачам пропонується авторський погляд на сталі наукові концепції та конструкції, які піддано ґрунтовному переосмисленню. У підґрунтя роботи покладено відповідний історичний та зарубіжний досвід, що підсилює рівень наукової обґрунтованості та достовірності сформульованих висновків. Монографія стане у нагоді вченим, викладачам права, практикуючим юристам. Робота буде корисною також і студентам для підготовки до навчальних занять з дисципліни «Теоретичні проблеми адміністративного права».