Кількість назв: 943

  Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні

  Монографія

    
  Автор І.І. Когутич, О.Ю. Дрозд
  ISBN 978-966-916-654-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 236
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналізовано найбільш поширені в юридичній літературі наукові погляди на загальну структуру правового статусу особи, громадянина, державного службовця та представника влади. Охарактеризовано специфічні ознаки адміністративно-правового статусу нотаріуса. З’ясовано основні ознаки, мету та цілі адміністративно-правових гарантій нотаріальної діяльності, та вимоги, яким має відповідати адміністративно-правове регулювання процедури добору кадрів на посаду нотаріуса. Визначено основні напрями забезпечення рівних умов доступу громадян до зайняття нотаріальною діяльністю. Монографія розроблена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих юристів, та всіх, хто цікавиться проблематикою зазначеної теми.